PMI FOR UKRAINE är ett initiativ av 20 Chapters inom Project Management Institute (PMI), vilka samarbetar för att stödja Ukraina. Projektledare som vill göra något för att stödja Ukraina och de som är på flykt undan kriget – så här kan du engagera dig!

UKRAINA BEHÖVER OSS!

Rysslands illegala invasion och brutala angrepp på Ukraina fortsätter. Över 4 miljoner ukrainare har flytt till andra länder i Europa och resten av världen och det uppskattas att mer än 7 miljoner människor är internflyktingar. Ukraina har naturresurser som jordbruksmark och mineraler, men nu förstörs städer, sjukhus, skolor, företag och infrastruktur.

Vi är projektledare och som professionella förbinder vi oss att agera enligt en uppförandekod och etiska regler, samt följa internationell lag. Vi har gått samman för att hjälpa det ukrainska folket, både för att överleva och återuppbygga Ukraina, samt för att hjälpa flyktingar som kommer till våra länder.

Vi vädjar till dig och till lokala och globala sammanslutningar av professionella, att tillsammans med oss ​​stödja Ukraina.Bidrag

PMI Sweden Chapter samarbetar med Sweden Stands With Ukraine för att samla in pengar till humanitär hjälp för Ukraina. 100 procent av denna donation kommer att användas för att ge omedelbart och brådskande humanitärt stöd direkt till de drabbade människorna i kriget i Ukraina.

För att styra pengar dit de gör mest nytta, rekommenderar vi också att du stödjer och bidrar till de stora organisationerna i Ukraina, vilka är organiserade för att lösa humanitära behov:

För humanitärt insats i konfliktområdet.

För humanitär hjälp inriktad på barn.

För humanitär och medicinsk hjälp till Ukraina.

Rädda livet på djur i djurparker och skyddsrum.

Stöd vår humanitära åtgärd

Våra Chapters volontärer organiserar insamling och leverans av humanitärt bistånd från Europa till Ukraina.

Vi tror att du, som representant för vår professionella gemenskap, är den viktigaste resursen vi har och som kan göra skillnad. Dina personliga och professionella kontakter till olika industrier och företag kan hjälpa oss att säkra de mest nödvändiga humanitära bidragen, såsom livsmedel, skyddsmaterial och medicinska produkter..

Vänligen kontakta oss på ukraina@pmi-se.org om du har nära kopplingar till producenter, tillverkare eller leverantörer i Sverige, Tyskland, Polen, Tjeckien eller Slovakien, som kan leverera följande varor: Lista över nödvändiga humanitära varor.

I samarbete med PMI Ukraine Chapter och volontärer som distribuerar humanitärt bistånd, säkerställer vi att alla insamlade bidrag når dem som är i akut behov av hjälp i Ukraina.

Följ PMI Ukraine Chapter Facebook, Instagram och LinkedIn för uppdateringar om vår humanitära åtgärd.


Erbjud jobb för ukrainare

Gå med i vår LinkedIn-grupp:: JOBS for displaced Ukrainian project and agile professionals. Vi har skapat detta forum för att sammanföra arbetsgivare över hela Europa med ukrainska yrkesverksamma och studenter på flykt som letar efter arbete och praktikplatser. Idag har gruppen över 400 medlemmar.

Vi välkomnar dig och ditt företag att lägga upp lediga tjänster, projektuppdrag eller betald praktik, samt att direkt kontakta kandidater från Ukraina som delar med sig av sitt CV. Vi rekommenderar en snabb rekryteringsprocess.


Gå med i evenemang för Ukraina

Kolla in vår EVENTS FOR UKRAINE-sida där vi kommer att lägga upp evenemang som organiseras av PMI Chapters och projektledare runt om i världen till stöd för ukrainare.

Kontakt inom PMI Sweden Chapter

Om du är från Ukraina och söker stöd, professionell eller företag i Sverige som vill engagera dig, vänligen kontakta:

Katarina Korenkova, katarina.korenkova@pmi-se.org

www.pmi-se.org